Presentació

Imagina una escola petita on els educadors poden cuidar les relacions i les vivències emocionals dels infants; un espai on els nens  i nenes aprenen en base als seus ritmes i interessos perquè els mestres poden acompanyar-los en petis grups; un centre on la corresponsabilitat i el diàleg amb les famílies és una realitat en el dia a dia. 

Espais educatius com aquest o bé son escoles públiques rurals o bé neixen de la iniciativa de famílies o de cooperatives petites d’educadors i famílies. En aquest segon cas, quan aquests espais educatius autogestionats tracten d’acollir infants en l’etapa d’escolarització obligatòria (6-16 anys), la majoria d’ells desapareixen, ja que no poden complir amb una normativa arquitectònica pensada per regular la creació de centres educatius de grans dimensions.

Es permet que hi hagi escoles rurals, petites i unitàries, creades per l’Adminitració, però la llei no contempla aquesta possibilitat per a la iniciativa popular.

Per crear una escola autogestionada, la normativa requereix unes instal·lacions pensades per a escoles privades enormes: cal una aula per nivell, aules de desdoblament i reforços, una biblioteca de 45 m2, sis lavabos, sala de mestres, sala d’administració, sala de coordinació, una sala polivalent de 100 m2, etc. I cal tot això, independentment del nombre d’infants. És a dir, no importa si el centre està pensat per acollir 50 o 500 alumnes, els requisits normatius són sempre els mateixos.

No  qüestionem que les escoles tinguin uns requisits arquitectònics mínims per garantir un entorn de qualitat – edificis propis, il·luminació, amplitud, mesures de seguretat, etc. – sinó la rigidesa del plantejament actual

Aquesta normativa impedeix, de facto, l’exercici del dret de les persones, recollit a la Constitució, a poder crear un centre educatiu i restringeix l’ús d’aquest dret a grans corporacions econòmiques.

Des de diverses associacions i col·lectius portem dècades parlant sobre aquest tema amb els representants polítics al Parlament i amb el Departament d’Educació, i tothom respon sempre que cal canviar la normativa.

 

L’any 2017, diverses entitats vam prmoure una resolució unànime de la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya a favor de canviar la normativa. Tots els partits polítics amb representació parlamentària, tots, es van manifestar a favor de canviar la normativa. Però posteriorment no hi ha hagut cap acció.

Aquesta situació d’involució genera que molts espais educatius petits, així com els infants que acullen, es vegin abocats sovint a una situació legal de marginalitat.

La rigidesa de la normativa provoca també que, any rere any, el Departament d’Educació o bé els governs municipals tanquin espais educatius petits construïts amb l’esforç, la il·lusió i el rigor pedagògic de mestres i famílies. La situació que es desencadena acostuma a ser molt dolorosa per als infants, les famílies i els educadors d’aquests espais.

Es dona la paradoxa que alguns d’aquests espais educatius petits ofereixen formació i són actulament un referent de la innovació educativa per a moltes escoles públiques i privades homologades.

Totes les investigacions pedagògiques mostren com, en igualtat d’altres paràmetres, les escoles petites ofereixen una educació de major qualitat que les escoles massificades. No hi ha, doncs, cap argument psicopedagògic que justifiqui l’impediment que existeix acutalment per poder crear centres autogestionats petits.

Per tal d’avançar en la resolució d’aquesta problemàtica, les entitats organitzadores hem creat una plataforma d’escoles i entitats afines per tal de:

  • Donar a conèixer aquesta problematica a la ciutadania i els mitjans de comunicació.
  • Crear espais d’anàlisi i cerca de solucions amb l’Administració Educativa i els representants polítics.
  • Compartir el treball que es fa en alguns  espais educatius petits de referència.

Si esteu a favor d’aquesta iniciativa, podeu particpar-hi de dues maneres:

  1. Podeu apuntar-vos a la plataforma i participar de les trobades.
  2. Podeu omplir el formulari de suport a aquesta iniciativa, que trobareu a la pestanya de Suport.
• Traduce •